ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

keyboard_arrow_up

• Μελέτες Δασικής Αναψυχής και Μονοπατιών
• Οικονομοτεχνικές Μελέτες Βιωσιμότητας Παραχώρησης Δασικών Εκτάσεων
• Μελέτες Διαχείρισης Δασών
• Μελέτες Δασικής Οδοποιίας
• Μελέτες Αποκατάστασης Φυσικού Περιβάλλοντος
• Μελέτες Αναδάσωσης

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως σκοπό το διαχρονικό χωρικό προσδιορισμό και την αποτύπωση των δασών και των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων που εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας με βάση κυρίως την φωτοερμηνεία πρόσφατων και ιστορικών αεροφωτογραφιών.  Οι δασικοί χάρτες μετά την θεώρηση τους αναρτώνται ηλεκτρονικά σε ειδική ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο και έχων έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει

• τον Εντοπισμό και έλεγχο γεωτεμαχίων σε σχέση με το δασικό χάρτη 
• την Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών
• την Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη και σύνταξη και υποβολή πλήρους φακέλου
• την Εκπροσώπηση ενώπιων της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων ως Τεχνικός Σύμβουλος.
• Αιτήματα αναμόρφωσης δασικών χαρτών
• Υποθέσεις Κτηματολογίου Σύνταξη χαρτών

Μελέτες φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών

Η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών εικόνων παλαιότερων ετών μας δίνει αδιάσειστα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις όπως:

• Εντοπισμός  ορίων ιδιοκτησίας και η διαχρονική μεταβολή τους
• Εντοπισμός κτισμάτων, μαντρών, δρόμων, μονοπατιών, αιγιαλών 
• Προσδιορισμός μορφής εκτάσεων (δασική ή μη δασική)
• Αναγνώριση χρήσεων γης, είδους καλλιέργειας και η διαχρονική μεταβολή τους
• Υποστήριξη επίλυσης δικαστικών διαφορών 
• Υποστήριξη των αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη
• Προσδιορισμός της χρονολογίας ανέγερσης κτισμάτων για ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών
• Υποθέσεις άρσης αναδασωτέων εκτάσεων
• Πράξεων Χαρακτηρισμού

• Εξαγορά κατά κυριότητα ή Έγκριση επέμβασης (χρήση) δασικών εκτάσεων
• Υποθέσεις Παραχώρησης δασικών εκτάσεων για γεωργική εκμετάλλευση
• Υποθέσεις δασωμένων αγρών
• Πράξεις Χαρακτηρισμού
• Άρσης Αναδασωτέων εκτάσεων 
• Τεχνικός σύμβουλος ενώπιων των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων
• Ψηφιοποιήσεις χαρτών – Αγροτικών και δασικών εκτάσεων
• Τοπογραφικές αποτυπώσεις – χαράξεις

• Μελέτες Δασικής Αναψυχής και Μονοπατιών
• Οικονομοτεχνικές Μελέτες Βιωσιμότητας Παραχώρησης Δασικών Εκτάσεων
• Μελέτες Διαχείρισης Δασών
• Μελέτες Δασικής Οδοποιίας
• Μελέτες Αποκατάστασης Φυσικού Περιβάλλοντος
• Μελέτες Αναδάσωσης

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως σκοπό το διαχρονικό χωρικό προσδιορισμό και την αποτύπωση των δασών και των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων που εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας με βάση κυρίως την φωτοερμηνεία πρόσφατων και ιστορικών αεροφωτογραφιών.  Οι δασικοί χάρτες μετά την θεώρηση τους αναρτώνται ηλεκτρονικά σε ειδική ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο και έχων έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει

• τον Εντοπισμό και έλεγχο γεωτεμαχίων σε σχέση με το δασικό χάρτη 
• την Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών
• την Υποβολή Αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη και σύνταξη και υποβολή πλήρους φακέλου
• την Εκπροσώπηση ενώπιων της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων ως Τεχνικός Σύμβουλος.
• Αιτήματα αναμόρφωσης δασικών χαρτών
• Υποθέσεις Κτηματολογίου Σύνταξη χαρτών

Μελέτες φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών

Η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών ή δορυφορικών εικόνων παλαιότερων ετών μας δίνει αδιάσειστα στοιχεία και πληροφορίες που έχουν εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις όπως:

• Εντοπισμός  ορίων ιδιοκτησίας και η διαχρονική μεταβολή τους
• Εντοπισμός κτισμάτων, μαντρών, δρόμων, μονοπατιών, αιγιαλών 
• Προσδιορισμός μορφής εκτάσεων (δασική ή μη δασική)
• Αναγνώριση χρήσεων γης, είδους καλλιέργειας και η διαχρονική μεταβολή τους
• Υποστήριξη επίλυσης δικαστικών διαφορών 
• Υποστήριξη των αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη
• Προσδιορισμός της χρονολογίας ανέγερσης κτισμάτων για ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών
• Υποθέσεις άρσης αναδασωτέων εκτάσεων
• Πράξεων Χαρακτηρισμού

• Εξαγορά κατά κυριότητα ή Έγκριση επέμβασης (χρήση) δασικών εκτάσεων
• Υποθέσεις Παραχώρησης δασικών εκτάσεων για γεωργική εκμετάλλευση
• Υποθέσεις δασωμένων αγρών
• Πράξεις Χαρακτηρισμού
• Άρσης Αναδασωτέων εκτάσεων 
• Τεχνικός σύμβουλος ενώπιων των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων
• Ψηφιοποιήσεις χαρτών – Αγροτικών και δασικών εκτάσεων
• Τοπογραφικές αποτυπώσεις – χαράξεις


Σμίκρυνση
Επαναφορά
Μεγέθυνση
Όξυνση αντιθέσεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Τριακοσίων 73 Σπάρτη